Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Forvandlingen » Debat om kafkaoversættelser

Debat om kafkaoversættelser

Kafka på dansk - igen!
Både Gyldendal og Forlaget Vandkunsten satser parallelt på at udgive Kafka på dansk - hvorfor egentlig?
... For det første kan det undre, at det i øvrigt fortjenstfulde forlag Vandkunsten har givet sig i lag med Kafkaoversættelserne, når man må have vidst, at Gyldendal i flere år har barslet med den store Kafkaudgivelse? For det andet synes jeg ganske enkelt, at Isak Winkel Holms oversættelse er at foretrække, den yder bedst Kafkas nøgterne, præcise og dog syrede prosa retfærdighed (Henrik G. Poulsens oversættelse forekommer dog over store stræk nogenlunde, ligeledes Preis’ og Monrads’). Mikkel Bruun Zangenberg, Politiken, 3. januar 2008. Læs hele artiklen her.

Kafka på dansk?

I en anmeldelse af Forlaget Vandkunstens oversættelser af Franz Kafkas to fortællinger ”Forvandlingen” og ”Dommen” spørger Mikkel Bruun Zangenberg:

Hvorfor har Vandkunsten ”givet sig i lag med Kafkaoversættelserne, når man må have vidst, at Gyldendal i flere år har barslet med den store Kafkaudgivelse?”

Svaret er enkelt: Vi havde tænkt os at nyoversætte samtlige de tekster, Kafka selv udgav, og vi anede ikke, at Gyldendal havde samme projekt før engang i forsommeren. Da lå Henrik G. Poulsens fine nyoversættelse af ”Forvandlingen” for længst færdig til udgivelse.

I september så vi Gyldendals og Isak Winkel Holms samlede udgave af fortællingerne. Winkel Holm havde tydeligvis sat sig for at oversætte præcist. Men den tyske syntaks slår igennem og resultatet var ikke dansk og ligger stilistisk langt fra Kafkas rytme og melodi. Winkel Holms oversættelse af ”Forvandlingen” minder derved om Herbert Steinthals gamle oversættelse.

Isak Winkel Holms oversættelse af Dommen bygger i udstrakt grad på Viktor Jevans gamle oversættelse. Det har nogle få anmeldere, som f.eks. Informations Erik Skyum Nielsen, været opmærksomme på, men de fleste ikke. I sin anmeldelse af Gyldendals oversættelser i litteraturtidsskriftet "Standart" roser Ole Nyegaard således Winkel Holm for hans mod til at skrive "grimt og diskrepant", mens han samtidig taler om "oversættelsesovergreb begået af folk som Viktor Jevan …" Nyegaard overser dog, komisk nok, at eksempelvis hele den første passage i Winkel Holms og Jevans versioner af Dommen er så godt som identiske.

Samme indledende passage er det også, som anmelderen Zangenberg i dagbladet Politiken citerer side om side med vores. Zangenberg kalder passagen Winkel Holms. Men ret beset er den jo den forkætrede og udskældte Jevans værk, som Winkel Holm har planket.

I Forlaget Vandkunstens udgave af Dommen er satsbilledet i Kurt Wolff Verlags originale udgave fra 1916 af Das Urteil (som Franz Kafka selv læste korrektur på) gengivet side om side med vores oversættelse fra 2008.

Sammenholder man de to tekstspor, vil man allerede fra de første sætninger kunne se, at oversætterne af Dommen, Judyta Preis og Jørgen Herman Monrad, tillader sig visse friheder. Eksempelvis oversætter de "leichtgebaut" med "luftig" og "Speisehaus" med "cafeteria". Jamen hov, det siger ordbogen da ikke! Og det ved vi selvfølgelig godt.

Hvad oversætterne ønskede at opnå er en slags Brechtsk "Verfremdung". At læseren lader blikket glide frem og tilbage mellem tysk og dansk. At læseren protesterer, bifalder og frem for alt reflekterer. Resultatet blev et lille, konceptuelt kunstværk, hvor originaltekst, oversættelse, efterskrift og design spiller sammen. Ærgerligt, at Zangenberg ikke bider på krogen og diskuterer Preis’ og Monrads behandling af Dommen som det eksperiment, den vitterligt er.

At Franz Kafka selv udtrykkeligt ønskede Das Urteil trykt separat, gav os alle en følelse af at have hans velsignelse.

I dagbladet Politiken "synes" anmelder Zangenberg, at "Isak Winkel Holms oversættelse er at foretrække" frem for Vandkunstens. Han anfører dog ikke et eneste eksempel på et oversættelsesproblem, som Winkel Holm har løst bedre.

Og hvor præcis er så egentlig Winkel Holm i forhold til Vandkunstens mere eksperimenterende oversættelse af Dommen?

Lad os se på et enkelt eksempel blandt mange mulige: "Wie er erzählte, hatte er keine rechte Verbindung mit der dortigen Kolonie seiner Landsleute, aber auch fast keinen gesellschaftlichen Verkehr mit einheimischen Familien …" skriver Kafka i slutningen af den anden passage.

Her oversætter Winkel Holm: "Som han fortalte, havde han ikke rigtig nogen forbindelse med kolonien af landsmænd derovre, men næsten heller ikke nogen social omgang med de indfødte familier …"

"Social omgang"? "Indfødte familier"? Skt. Petersborg betegnet ”derovre”?

Preis og Monrad skriver derimod: "Skulle man tro ham, havde han ingen egentlig kontakt med kolonien af landsmænd der på stedet, og så godt som ingen selskabelig omgang med de lokale familier …"

Forlaget Vandkunsten har nu i øvrigt opgivet sin oprindelige plan om at udsende små bøger med alle fortællingerne i udgaver, der svarer til Kafkas egne intentioner med dem. Vi vil ikke drille nogen! Men helt af banen er vi ikke slået: Til april udgiver vi kafkaforskeren Klaus Wagenbachs store billedbiografi om Kafka og hans verden (oversat af Preis og Monrad), og i 2011 kommer Karsten Sand Iversens oversættelse af alle Kafkas dagbøger.

Dette til orientering, hvis nogen på Institut for litteraturvidenskab skulle have fået samme tanke.

- Søren Møller Christensen, Politiken, 10. januar 2009.