Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Henrik Kaufmann Sørensen

Henrik Kaufmann Sørensen

Henrik Kaufmann Sørensen, f. 1961. er cand.mag. i arabisk sprog og islamisk kultur fra Københavns Universitet og har studeret i Cairo og ved McGill Universitetet i Montreal.

Hans oversættelse af og kommentar til Ibn Tufayls værk er blevet til i forbindelse med et forskningsprojekt ved Carsten Niebuhr Instituttet ved Københavns Universitet.

Ibn Tufayl og hans samtid

Historien om Hayy ibn Yaqzan og den østlige visdoms hemmeligheder