Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Tusmørkemesteren. Ti kapitler om Lorenz Frølich og hans tid » Pressen skrev

Pressen skrev

Tusmørkemesteren

Noget af det mest spændende ved dette store værk er, at det på sin vis er en biografi, men det er også meget mere. Et tidsbillede for eksempel, for forfatteren kommer selv fra litteraturhistorien, men formår på flotteste vis at formidle datidens litteratur- og kunst- og kulturhistorie og sætte det ind i en kønspolitisk og socialsociologisk ramme, så tidens ”ånd” fremkommer klart og tydeligt. Og kunstnerens værker sættes derved ind i en dynamisk sammenhæng, der får denne specielle guldaldermaler til at fremstå vedkommende og relevant for nutidens læser.

Troels Laursen, Kulturkapellet, 5. maj 2009.

Tusmørkemesteren

... det er en bog med mange dejlige billeder, en gennemgang af en væsentlig dansk kunstner - og en bog, der har været savnet i mange år.

Gorm Spaabæk, Nordjyske Stiftstidende, 1. april 2009

I halvskyggernes område

Læseren oplever sig i gode, yderst kompetente hænder. Bogen er velskrevet. Der er saglighed og faglighed i fuldt mål, der underbygges, jævnføres og citeres, og forfatteren holder sine egne præferencer og domme i stramme tøjler. Først og sidst er billedmaterialet ikke bare righoldigt, men reverenter overdådigt, ikke mindst fordi det også omfatter hidtil ukendte værker. Det udførlige noteapparat, værkfortegnelsen og den kortfattede biografi er i top. I visse passager må læsningen i sagens natur blive vanskeligere, informations- og fortolkningstung, men den bliver aldrig akademisk eller ’høj’, bare fordi det nu hører sig til.
”Tusmørkemesteren” er et imponerende stykke forskningsarbejde og en på alle måder fremragende og imponerende bog.

Preben Winther, Kunstavisen. Læs hele artiklen her.

Kosmolpolit og nationalist

I adskillige år har Lotte Thrane arbejdet med stoffet, og takket være kontakt til efterkommerne har hun haft adgang til ukendt materiale. Hun er således i stand til at fortælle historien om Frølich - og det gør hun godt. Hun anskuer livsforløbet som en dannelsesroman - med et hjemme, et langt derude og et hjemme igen, hvor hun som en pointe palcerer et "?" i forbindelse med det sidste. Virkelig interessant er hendes grundtanke om, at der i denne dannelsesrejse ligger en givet bevægelse bort fra barndommens land, hvorved netop barndommen får karakter af Det tabte Paradis ... Hendes styrke ligger i det sociopsykologiske, kønsspecifikke og den litterære analyse.

Ole Nørlynd, Weekendavisen, 16. januar 2009.

Vintertræer og tusmørketimer

Og julen bragte en uhørt smuk læseoplevelse: Lotte Thranes "Tusmørkemesteren - 10 kapitler om Lorenz Frølich og hans tid".

Bjarne Nielsen Brovst, Kristeligt Dagblad, 13. januar 2009.

Kunstbøger under juletræet

Lige så imponerende er Lotte Thranes tobindsværk, "Tusmørkemesteren", der omhandler 1800-tallets mest komplekse og produktive maler Lorenz Frølich, der også var kendt som kunsthåndværker og grafiker. Interessant og medlevende fortæller Lotte Thrane om hans lange og betydningsfulde kunstneriske forløb.

Bente Scavenius, Børsen, 18. december 2008.

Ud af halvmørket

Dette værk placerer kunstneren der, hvor forfatteren selv er, nemlig mellem en helt ordinær biografisk realisme og så en kritisk stillingtagen til fortidens synder. Gode bøger kræver ofte, at der balanceres mellem egentlig uforenelige størrelser som tradition og fornyelse. Det giver bogen tusmørkekvaliteter.

Henrik Holm, Politiken, 18. oktober 2008.

De store fortællingers streger

Kæmpeværk om den store nationale tegner Lorenz Frølich
Lotte Thranes to bind om Lorenz Frølich er ikke en side for lidt. En velkommen publikation særdeles smukt udstyret med glimrende reproduktioner til belysning, ikke kun af hovedpersonens værk, men af perioden som sådan.

Georg Metz, Information, 14. november 2008.

Overvældende og velskrevet

Det er en overvældende, velskrevet og spændende indførelse i Lorenz Frølichs liv og værk, med nyt syn på hans meget sammensatte oeuvre.

Hanna Nielsen, Antik & Auktion, nr. 7, 8. december 2008.

Lektørudtalelse

Den giver et overbevisende portræt af Lorenz Frølich, der begyndte sin lange karriere i nationalromantikken, gennemløb impressionisme og skønvirke og nåede at se modernismen. Og hun (Thrane) får det hele på plads i en imponerende, fascinerende, velskrevet bog om en kunstner og hans tid. Frølich kunne være i fare for at glide ud af kunsthistorien. Nu er han overbevisende skrevet ind igen. Omfattende værkfortegnelse, litteratur, register, et væld af illustrationer. Værket er et resultat af et forskningsprojekt, der føles bl.a. i de omfattende kildestudier.

Værket er et hovedværk om Frølich, en milepæl i forskningen om ham - og et rigt værk om hans tid.

Det statelige værk er en bedrift, der henter mange aspekter frem, at man imponeres, og dansk kunsthistorie er blevet et formidabelt standardværk rigere.

Torben Wendelboe, Lektørudtalelse, 2008