Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Tage Voss

Tage Voss

Af At visne - lige glad. En bog om aldring og alderdom

Tage Voss (1918-2017) var læge, samfundsdebattør, filmmand og forfatter til 41 romaner og fagbøger. Den seneste, romanen Moise Minskis vandring, udkom i 2005. En række af hans bøger er blevet oversat til flere sprog, bl.a. "Status på skæret".

Tage Voss var i tyve år læge på Christiansø.

Alle disse løfter om et tidssvarende sundhedsvæsen

At visne - lige glad. En bog om aldring og alderdom

Kære Dr. Ishøy. 46 epistler om lægens liv og gerning

Landet, hvor solen går ned