Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Paul-Philippe Péronard

Paul-Philippe Péronard

Selvstændig konsulent siden 2004. Administrerende direktør, forlagsdirektør, forlagschef i Danmark og Grønland, 1983 - 2004. Uddannet arkitekt og forlægger. Se også her.

Tegneren Ib Andersen