Forlaget Vandkunsten » Om forlaget » Hvem vi er

Hvem vi er

Søren Møller Christensen er forlægger

Jenny Bendix Becker løser redaktionsopgaver og andet

Mikkel Boris er studentermedhjælper

Claes Benthien er redaktør og står for salg til boghandlere

Peter Koch Gehlshøj er redaktør

Nina Toudal Jessen er studentermedhjælper

Mathias Anker Kure er studentermedhjælper

Karen Ornat er studentermedhjælper

Anna Sarelin er redaktør

Winnie Friis ordner regnskaber og økonomi

Anne Haslund Hansen er forlagets konsulent på kildeudgivelser og klassisk rejselitteratur

Nikolaj Ifversen er redaktør og konsulent