Forlaget Vandkunsten » Kontakt » Hvem vi er på forlaget

Hvem vi er på forlaget

Søren Møller Christensen er forlægger

Anne-Sophie Edel Seitzberg er redaktør

Nina Toudal Jessen redigerer årets kattekalender

Johanne Cordtz er studentermedhjælper

Winnie Friis ordner regnskaber og økonomi

Nikolaj Ifversen er redaktør og konsulent