Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Svend Søndergaard

Svend Søndergaard

Svend Maan Søndergaard (født 1931) er cand.theol. og lektor emeritus i semitisk filologi ved Carsten Niebuhr Afdelingen på Københavns Universitet. S.M. Søndergaard blev indkaldt som feltpræst og udsendtes siden som sprogofficer under FN ved Den Danske Kommando i Ægypten (1957-1958), og efter et videregående studieophold i Kairo deltog Søndergaard i "The Carlsberg Expedition to Phoenicia" (1960-1963) for Nationalmuseets Etnografiske Samling, hvis resultater publiceredes af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab; Søndergaard har desuden været medarbejder ved "Gads Danske Bibelleksikon" (1. udg. 1965 og 2. udg. 1998), "Gads religionshistoriske tekster" (1984) og "Den Store Danske Encyklopædi" (1994-2003). S.M. Søndergaard har blandt meget andet beskæftiget sig med klassisk og moderne arabisk litteratur, for eksempel som medforfatter til bøgerne "1001 nat" (1961) samt "Moderne arabisk litteratur" (1996) og som oversætteren bag "Arabiske fortællinger" (1970) - et folkeligt, ægyptisk-arabisk tillæg til de almindeligt kendte "1001 nat"-fortællinger. Senest har Søndergaard udgivet "Islamisk Mystik: religiøse tekster" (1999) i serien "Verdensreligionernes Hovedværker".

En bog indeholdende tusinde nætters historie