Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Jean Butler

Jean Butler

Jean Butler (f. 1969). Cand.mag. i arabisk, ph.d. stipendiat ved Carsten Niebuhr Instituttet med projektet The Development of the Functional Satan-Figure in Islamic Thinking. God and Evil in Islam. Har bl.a. skrevet »Iblîs i Koranen: Variationer over temaet synd« i Naqd. Tidsskrift for Mellemøstens litteratur, Nr. 2, 2000.

Djævelen i Koranen