Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Angelika Neuwirth

Angelika Neuwirth

Angelika Neuwirth, dr. phil., professor i arabistik på Freie Universität Berlin. Angelika Neuwirth er en af de kendteste Koranforskere i Europa. Hendes speciale er Koranens poetiske udtryksform og litterære komposition. Som direktør for det tyske Orient-Institut i Beirut igennem 1990erne har hun ydermere spillet en væsentlig rolle i det akademiske liv i Beirut og i genoplivelsen af kontakten mellem europæiske og libanesiske forskere efter borgerkrigen 1975-90.. Blandt hendes mange publikationer er disputatsen Studien zur Komposition der makkanischen Suren, Berlin 1981, samt »Cosmology«, i: Jane McAuliffe et al. (red.): Encyclopaedia of the Qur‚an. Leiden/ Boston/ Köln: Brill 2001, vol. 1, s. 440-458. »Qur‚an, Crisis and Memory: The Qur’anic Path towards canonization as reflected in the cosmogonic accounts«, i: Angelika Neuwirth/ Andreas Pflitsch (Eds.): Crisis and Memory in Islamic Societies. Proceedings of the third Summer Academy of the Working Group Modernity and Islam held at the Orient Institute of the German Oriental Society in Beirut, 10 - 25 September 1998. Beirut/ Würzburg: Ergon 2001, s. 113-152. (Beiruter Texte und Studien 77).

Koranen - ikke blot en historisk kilde