Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Philip Halldén

Philip Halldén

Philip Halldén, (f. 1966), Fil. dr. på afhandlingen Islamisk predikan på ljudkassett: En studie i retorik och fonogramologi, Stockholm 2001. Har bl.a. skrevet forskningsrapporten: Al-Qa'ida i den digitala remedieringsåldern: Jihad-orienterad salafism på internet, juli 2002- mars 2003 (Forskningsrapport för Erik Philip-Sörensens stiftelse och Wahlgrenska stiftelsen. Lunds universitet, 2003) samt «Nätets lek med identiteter«, i Retorikmagasinet, nr. 17, mars 2003. Se også: http://www.teol.lu.se/islamologi/forskning/hallden.html

alneda.com