Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829 » Hædersgave

Hædersgave

Hædersgave på 75.000 kr. fra Ruth og Finn Torjussens Fond til Maleren Cai-Ulrich von Platen

Fonden er stiftet af tidl. HT-direktør Finn Torjussen og hustru, og siden 1993 har fonden hvert år ydet hædersgaver til danske bildende kunstnere. Fondsbestyrelsen består af den til enhver tid værende formand for Akademiraadet samt de til enhver tid værende formænd for faggrupperne af billedhuggerkunst og malerkunst i Akademiraadet - p.t. billedhuggeren Elisabeth Toubro, billedhuggeren Eva Koch og male-ren Niels Reumert.

Fondsbestyrelsen har tilkendt maleren Cai Ulrich von Platen årets hædersgave på 75.000 kr. som anerkendelse for kunstnerisk værdifuld indsats. Hædersgaven blev overrakt modtageren den 7. februar 2006, hvor Niels Reumert motiverede tilkendelsen. Han sagde bl.a. :

”Billedkunstneren Cai-Ulrich von Platen tildeles Torjussens Legat for sit billeddigt til H.C. Andersens digterværk ”Fra Holmens Canal til Østpynten af Amager”. Cai-Ulrich von Platen går kækt og fordomsfrit til værks: Følger teksten, sniger billeder eller bare figurationer ind under selve tekstens bogstaver. Mange teknikker bliver taget i brug: collager, akvarel, fotografi. Nogle steder fremtræder billederne firkantede pænt øverst på siden med teksten nedenunder – ganske traditionelt --- andre steder moser billederne sig ind på teksten. Farverne skubber sig ind, så fra den ene side, så fra den anden. Så fra oven – så fra neden. Det er en særdeles livlig bog med et meget varieret helhedsindtryk.

Andersen skriver i teksten: ”Da stod Amager mig som en Tumleplads”. Denne store sorte bog har været Cai-Ulrich en ’Tumleplads’. Den er et helt forsvar for BOGEN som medie. Cai-Ulrich von Platens meritter er talløse, hans adelsmærke er åbenhed, og han har været med til at åbne den københavnske kunstscene, bragt kunstnere sammen og fået udlændinge hertil. Det er ligesom bogens udformning – han forholder sig lyttende til sit Arbejde. For alle disse kvaliteter tildeles Cai-Ulrich von Platen Torjussens hædersgave.”