Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Ellen Wulff

Ellen Wulff

Ellen Wulff , født 1950, folkeskolelærer, mag.art. i semitisk filologi 1981 med arabisk som hovedfag og hebraisk og aramæisk som bifag. Ph.d. i moderne arabisk sprog og litteratur fra Københavns Universitet 1998.

Blandt hendes oversættelser er hovedværker som Koranen (2006) og Tusind og én Nat (2013).

Ellen Wulff modtog i 1980 universitetets guldmedalje for en afhandling om arabisk middelaldersufismes brug af korancitater En undersøgelse af arabiske mystikeres anvendelse af korancitater, med grundlag i al-Sarradj: Kitab al-Luma’ og i sekundærlitteraturen). Hendes ph.d.-afhandling handlede om dialektens funktion i et moderne arabisk forfatterskab (Diglossi og moderne arabisk prosalitteratur. Replikken i Emily Nasrallahs forfatterskab)

Ellen Wulff har fortrinsvis beskæftiget sig med universitetsundervisning i fagene hebraisk sprog og arabisk sprog og litteratur. Hun har desuden oversat moderne arabisk litteratur, udarbejdet en dansk-arabisk ordbog og har skrevet et antal faglige artikler. Hun holder også foredrag.

Ellen Wulff har undervist på Odense Universitet og på Handelshøjskolen i København og har desuden været ansat som lektor og amanuensis på det teologiske fakultet og på Carsten Niebuhr Instituttet. Beskikket censor i arabisk og hebraisk ved universiteterne i Aarhus og København.

Ellen Wulff er ind imellem nødt til at arbejde for brødet på anden vis. Hun har også været kørelærer.

Blod af sten

Børnenes Tusind og én Nat

Børnenes Tusind og én Nat - flere historier

Den irakiske Kristus

Guldstøv

Koranen i ny dansk oversættelse (indbundet)

Koranen i ny dansk oversættelse (paperback)

Koranen i ny dansk oversættelse, 4. udgave

Natteurt

Tossen fra Frihedspladsen

Tusind og én Nat