Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Merete Ahnfeldt-Mollerup

Merete Ahnfeldt-Mollerup

Merete Ahnfeldt-Mollerup er født i 1963, og har siden september 2004 været ansat på Kunstakademiets Arkitektskole som lektor. Merete Ahnfeldt-Mollerups forskningsområde er teori og historie, med særlig interesse for den kunsteriske metodes placering i dette felt. I forbindelse med udarbejdelsen af sin Ph.D-afhandling om arkitekten Mies van der Rohe var hun tilknyttet Columbia University in the City of New York som gæsteforsker, og hun været gæstekritiker/censor og forelæser på Metropolitan University, Cornell University, Technische Universität Berlin samt på Lunds universitet.

Alhambra