Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Helle Frøsig

Helle Frøsig

Helle Frøsig er født i 1955, billedkunstner, uddannet på det Kgl. danske Kunstakademi. Hun har en lang udstillingsrække bag sig og har bla. udført udsmykningen til Bellahøj Svømmestadium i 2009. hun modtog Statens Kunstfonds treårige arbejdsstipendium i 2002 og har derudover modtaget en lang række arbejds- og hæderslegater, bla. Ole Haslunds Kunstnerfond og Anne Marie Telmanyi født Carl-Nielsens Fond. Hun er repræsenteret på Ny Carlsbergfondet, Kobberstiksamlingen og flere kunstmuseer.

Hun har illustreret Franz Kafkas “Drømme”, udvalgt og oversat af Villy Sørensen, Christa Wolfs “Intet sted. Intet”, oversat af Niels Brunse, og Selma Lagerlöfs “Niels Holgersens forunderlige Rejse, oversat og redigeret af Tore Leifer. I 2018 illustrerede hun James Joyce's "Ulysses", oversat af Bent Wiberg og Jens Feilberg.

Intet sted. Intet

Intet sted. Intet

Niels Holgersens forunderlige rejse

Ulysses

Ulysses