Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Anne Haslund Hansen

Anne Haslund Hansen

Anne Haslund Hansen (f. 1971), ph.d., arbejder på Nationalmuseets Antiksamling. Kandidat i ægyptologi fra Københavns Universitet. Forskningsfelt: Museumshistorie, indsamlingshistorie, ekspeditionshistorie og oldtidens Ægypten i europæisk kulturhistorie.

Undtagelser fra reglen – om Niebuhrs ægyptiske oldsager

Den orientalske sættekasse

Min Sundheds Forliis. Frederik Christian von Havens rejsejournal fra Den arabiske Rejse 1760-1763

Niebuhr's Museum. Artefacts and Souvenirs from the Royal Danish Expedition to Arabia 1761-1767

Niebuhrs Museum. Souvenirs og sjældenheder indsamlet under Den Arabiske Rejse 1761-1767