Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Olivier Roy

Olivier Roy

Olivier Roy er forskningsleder ved CNRS i Paris. L'Islam globalisé udkom på fransk i 2002. På dansk er tidligere udkommet: Afghanistan (1990) samt Skakmat. Politisk islam: Et alternativ for de muslimske samfund? (1993). Blandt hans øvrige bøger er Généalogie de l'islamisme (1995), La Nouvelle Asie Centrale (1997) Iran: Comment sortir d'une révolution religieuse (1999), samt Les illusions du 11 septembre. La débat stratégique face au terrorisme (2002).

Afghanistan - islam, politik og modstand

Den globaliserede islam

Euroislam: Den indre jihad

Jihad og døden

Skakmat