Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Jihad i klassisk og moderne islam » Pressen skrev

Pressen skrev

Jihad er et af de mest kontroversielle og omdiskuterede af alle begreber, som forbindes med islam. Både blandt muslimer og ikke-muslimer kan man høre vidt forskellige udlægninger af ordets betydning, ligesom der naturligt nok er knyttet mange følelser til begrebet. Der er derfor god grund til at hilse Carsten Niebuhr Bibliotekets seneste udgivelse ’Jihad – i klassisk og moderne islam’ velkommen. Her kastes der lys over mange forskellige aspekter af jihad gennem tiden, og læseren får et både godt, nøgternt og nuanceret indblik i begrebets betydning, omfang og fortolkningsmuligheder.
Steen Skovsgaard, Kristeligt Dagblad

Det er en bloddryppende sag jeg her har fået i hænderne. Titlen står blodrød, illustrationerne, taget fra tyrkiske miniaturemalerier, viser afhuggede hoveder og blod, der sprøjter fra hovedløse kroppe, og til overflod er papiret udstyret med et blodrødt snit. Fornemt kunsthåndværk som altid i Carsten Niebuhrs bibliotek, javel, men næsten for meget af det gode. En blodstyrtning […] Den hollandske islamforsker Rudolph Peters har analyseret jihad-doktrinen i en række artikler, samlet i 1995, som udgør grundstammen i denne bog, hvis nyskrevne sidste kapitel er en efter undertegnedes mening nok så summarisk opdatering af jihads fremtrædelsesformer i det 21. århundrede. Men hvad doktrinens virkningshistorie og dens teoretiske problemer angår, er der ganske meget at hente her.

Lars Bonnevie, Weekendavisen

Målet med islam-eksperten Rudolph Peters’ bog ’Jihad’, der netop nu udsendes i ’Carsten Niebuhr Biblioteket’, er at lære os araberne nærmere at kende på et bestemt punkt: deres krigsførelse […] Bogen, eller altså artikelsamlingen, er overdådigt udstyret og illustreret med pragtgengivelser af miniaturer fra Davids Samling. ’Jihad’ er en del af den overordentlig fortjenstfulde skriftrække om aspekter af islamisk kunst, kultur og religion, som Davids Fond og Carsten Niebuhr Instituttet udgiver på Forlaget Vandkunsten. Som boghåndværk er det noget af det smukkeste, som udgives på dansk i disse år.

Bjørn Bredal, Politiken

Den seneste bog i Carsten Niebuhr Biblioteket er den hollandske forsker Rudolf Peters’ Jihad i klassisk og moderne islam. Den grafisk elegant udførte bog bringer korancitater med rød skrift midt i den sorte brødskrift og noter i bunden af siden i to spalter eller indsat ved, at brødtekstens klumme gøres smallere på det pågældende sted, og alluderer derved til de senantikke og middelalderlige kommenterede skriftsamlinger, som også kendes fra f.eks. jødedommen.

Jakob Brønnum, Præsteforeningens blad

Bogen er ikke helt let at læse, indholdet er ikke det nemmeste, men Rudolph Peters har skrevet en seriøs bog om et kun alt for aktuelt emne. Han er kompetent og grundig, og jeg har kun fundet få perifere kritisable punkter. I en tid, hvor modsætningerne kan ligge lige under overfladen, kan baggrundsviden være nyttig [...] Bogen er æstetisk smukt trykt og illustreret.
Bodil kruse, Religion