Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Alhambra » Pressen skrev

Pressen skrev

Alhambra-mysteriet


... pragtfuld lærd bog, der i sine minutiøst udforskede detaljer på smukkeste vis afspejler sit emne. Karsten Iversen, Politiken, 25. august 2004.

…Grabars bog kan udmærket bruges som guide ved et besøg på selve stedet med sin omhyggelige beskrivelse af de enkelte rum og grundplaner. Dens største kvalitet ligger dog i de arkitektur- og kulturhistoriske linjer, han trækker gennem hele værket for at pege på de forbindelser, der gør det meningsløst at betragte muslimsk kunst og civilisation som et fremmedelement i den vestlige tradition.
Lars Bonnevie, Weekendavisen.

... en bog til en lykkelig stund! Det store billedmateriale er ikke blot meget smukt, det har også helt præcist fokus i forhold til teksten. De fremtræder kongenialt med Grabars tekst. Hans sprog er en nydelse (sikken en oversættelse!). Det er et lærd stof, der formidles i et klart og enkelt sprog formet ubesværet og flydende i rolige reflekterende og medtænkende sætninger. Efterhånden en sjældent set kunst. Det er en udgivelse, hvor Forlaget Vandkunsten lever op til sit navn.
Oleg Grabar en sprænglærd kunsthistoriker, der gennem sine mange udgivelser har betydet meget for den islamiske kunsthistorie. Bogen giver en redegørelse for paladskompleksets arkæologi, de arkitektoniske principper for de enkelte bygningsdele, rum og deres funktioner, og på baggrund heraf søger Grabar at opstille nogle teorier om bygningskompleksets ikonografiske betydning.
Hans Jørgen B. Thomsen, Religion.