Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Andreas Christian Hviids Europa » Pressen skrev

Pressen skrev

Hviids oversete Europarejse.

I årene 1777-1780 rejste den unge dansker Andreas Hviid gennem Europa, og hans levende rejsebeskrivelse er nu blevet fundet. Den er en berigelse for vort lands kulturhistorie...

...Kan man tænke sig i disse kanontider, at et utroligt spændende men hidtil glemt litterært værk pludselig dukker op af glemslen. Ja, for det er netop lige sket. Ud af det blå er dukket en vidunderlig rejseskildring af Andreas Hviid, der skrev dagbøger fra sin dannelsestur gennem oplysningstidens Europa."

Bent Blüdnikow, Berlingske Tidende

Små oplyste scener

Vi møder på disse dagbogsblade en ung mand, der ikke belærer, men hellere fortæller hvordan han selv er blevet belært. ”Denne samtale,” slutter han et af de mange referater, ”har gjort mig mere tolerant end tilforn, thi nu forekommer religionshad mig som en art raseri”. Sådan en mand får man let tillid til og sympati for…
… De tre mænd bag udgaven, Harbsmeier; Mechlenborg og Petersen, har gjort et fint stykke arbejde. Oplysningerne i indledning og kommentarer er knappe, men fyldestgørende, især på det teologiske område. Og selve bogen som ting fortjener et ord med på vejen. Ikke mange forlag investerer så gedigent håndværk, som det Vandkunsten her har viet Hviid – i en bog, der er for lille til at pryde kaffebordene. Den bog er lige så god for hænder og øjne, som dens forfatters fordomsfri nysgerrighed er for sindet. Også selv om han er lang i spyttet.”
Thomas Bredsdorff, Politiken”Hviid er både irriterende, bedrevidende, ydmyg, imponeret, iagttagende, hyldende og pludrende […] Hviid er et menneske. Det mærkes hele tiden. Derfor kan udgiverne med rette kalde Hviids dagbog for det mest vellykkede af dansk rejselitteratur i det 18. århundrede…
… Bogen er en modgift mod det letkøbte og moderigtige had til Oplysningen. En modgift mod uvidenhed, snæversyn og selvtilstrækkelighed. Sidst, men ikke mindst er bogen en modgift mod det rædselskabinet af grafiske misfostre, som forlagene i de senere år har opbygget af deres udsendte historiske bøger. Forlaget vandkunsten har med en række udgivelser forsøgt at gå mod udviklingen, og Hviids Evropa er da også en smuk bog med mange æstetiske detaljer.”
Ulrik Langen, Weekendavisen