Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Medaljens bagside - jødiske flygtningeskæbner i Danmark 1933-1945 » Pressen skrev

Pressen skrev

"Medaljens bagside er en vigtig og modig bog. Det er den bl.a. fordi den leverer et væsentligt bidrag til at modvirke den fortrængning, som ubehagelige og uønskede kendsgerninger - og dem er der flere af i denne sammenhæng - har en tendens til at blive genstand for. ... Bogen skal anbefales til alle. Også og ikke mindst til de politikere og embedsmænd, der er ansvarlige for behandlingen af asylansøgere og flygtninge i dag". Jens-André P. Herbener, Rambam 15:2006
"Vilhjálmsson fortæller de 21 historier med en imponerende grundighed. Heri ligger bogens styrke. Alle spor bliver fulgt helt til dørs, intet bliver overladt til tilfældighederne, selvom han gang på gang er løbet panden mod vanskeligheder med at få adgang til arkivalierne [...] Er de enkelte historier veldokumenterede, er Vilhjálmssons overvejelser over hvorfor historikere ikke tidligere har interesseret for sagerne, til gengæld udokumenterede påstande, der skæmmer bogen. Mangler udblikket, er indblikket imidlertid et monument over et humanitært svigt, som ikke kun er relevant i forhold til en nyanceret forståelse af mellemkrigs- og besættelsestiden, men som også kan give stof til eftertanke i forhold til nutidens flygtningepolitik." Mogens Rüdiger, Berlingske Tidende
"Den islandske historiker Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson skildrer disse skæbner før, under of efter deres ophold i - og udvisning fra - Danmark. Det er forstemmende læsning." Ulrik Langen, Kristeligt Dagblad

"Forfatterens beretning forekommer uigendrivelig. Der er orden i sagerne, menneskelighed i fortællingen […] det er en lang og oprivende beretning om et dansk svigt, der søgtes holdt skjult..." Ulrik Høy, Weekendavisen

"I spørgsmålet om behandlingen af jøder eksisterer en bagside, et mørkt kapitel, der handler om den nidkære og usle udlændingepolitik over for jøder." Lars Ole Knippel, Jyllandsposten
”Vilhjálmssons forskning føjer sig til tendensen til at skrive historie i øjenhøjde, hvor det ikke så meget er de overordnede politiske magtkampe, men mere de konkrete menneskeskæbner, som toner frem.” Hans Bonde, Politiken
”Det er et værk som giver et fortvivlende indblik i det engagement, den nidkærhed og samarbejdsvillighed overfor den nazistiske nabo og besættelsesmagt, som danske embedsmænd og politifolk udviste […] At citater og handlinger fra 1930’erne i foruroligende grad minder om nutidens holdninger til flygtninge og asylansøgere, gør ikke bogen til mindre grum og aktuel læsning.” Rebecca Kledal, Udsyn
”Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson har skrevet en helt nødvendig bog om de 21 skæbner. Det er ofrenes historier, og den afslører sider af dansk flygtningepolitik, som aldrig tidligere har været fremme.” Steen Rasmussen, Jydske Vestkysten
"For dette blads læsere er der i særlig grad tale om en vigtig og lærerig bog, skrevet på et forlag, der solidarisk har turdet satse på en bog, der formentlig ikke er en kioskbasker. Også det burde belønnes." Jacques Blum, Jødisk Orientering
"Et mønstereksempel. Bogen kan varmt anbefales til alle, der vil vide bedre besked med den officielle flygtningepolitik før og under besættelsen. Også på andre måder er bogen et mønstereksempel. Der er tale om noget så sjældent i dag som en gennemført smuk bog, hvor der er ofret tanker, tid, omhu og 'ressourcer' på at opnå et optimalt resultat. Derfor har også forlaget fortjent hyldest og tak for at have beriget bogverdenen og det store publikum med den så fremragende præstation." Klit, Håndslag
Andre artikler om emnet
Information : Marie Louise Kjølbye spørger om den lille historie kan skygge for den store? Dette mener Vilhjálmur Vilhjálmsson ikke, og han bakkes op af andre historikere, blandt andre Morten Thing. Vilhjálmsson spørger også, hvorfor de danske myndigheder gik længere end loven bød?
Berlingske Tidende : Kristian Lindberg genfortæller beretningen om to af bogens skæbner, Ruth og Schulim Niedrig. Begge blev sendt til Auschwitz af de danske myndigheder, efter at de i flere omgange havde forsøgt at opnå asyl i Danmark. Ruth Niedrig overlevede det ikke. Elisabeth Lumby skriver om hvad der førte forfatteren på sporet af de 21 udviste jøder, og om de problemer han havde både med at få adgang til arkiverne i Danmark, og med andre danske historikere.
Politiken har flere gange på forsiden skrevet om de 21. jøder, og om Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussens undskyldning på vegne af den danske stat.