Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Søren Giversen

Søren Giversen

Søren Giversen (f. 1928), dr.theol, professor emeritus ved Aarhus Universitet. Har skrevet en meget lang række bøger og artikler, og har oversat klassiske kirketekster, senest bl.a. Oldkristne tekster 3: De apokryfe evangelier. Poul Kristensens Forlag 2002, 503 s.: Oldkristne tekster 1 og 2: De apostolske fædre, Frelserens evangelium, Spredte jesusord. Poul Kristensens Forlag 2001, 330+350 s.; Thomasevangeliet. Oversat og med indledning af Søren Giversen. 9. oplag. Gyldendal 1998, 128 s. (1. udgave København 1959).

Skrålys