Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Koranen. En meget kort introduktion » Pressen skrev

Pressen skrev

”En bog på 174 sider behøver man vel ikke kalde meget kort; men efter endt læsning er man tilbøjelig til at give forfatteren ret. For i bogens fire hovedafsnit kommer vi kort (og godt!) vidt omkring i nogle helt centrale og spændende temaer, som omhandler: Koranens budskab, Koranens udbredelse og udlægning i den moderne verden, Koranen i den traditionelle, muslimske verden, og endelig, Koranens tilblivelseshistorie […] Det er en spændende, sober, og oplysende bog.” Steen Skovsgaard, Kristeligt Dagblad

”Michael Cook, professor på afdelingen for nærorientalske studier på Princeton University, har med sin korte introduktion givet den interesserede almenhed, hvortil også undertegnede hører, et brugbart redskab […] Det er Cooks ærinde at vise, at vi i Vesten ikke kan være ligeglade med, hvad cirka en milliard mennesker betragter som Guds hellige tale, så hellig at ethvert forsøg på at modificere den, for ikke at tale om kritik af den, kan udløse alvorlige følger for ophavsmændene. Viden er nødvendig, og jeg synes at Cooks bog mere end holder, hvad den lover: et indblik i et univers, der er mere fremmedartet, end man normalt forestiller sig, og om hvilket jeg med stor beklagelse ikke har andet at bemærke, end hvad Holberg allerede har fremført”. Lars Bonnevie, Weekendavisen

”Stillet over for den urimelige opgave det er at præsentere noget så stort på 174 sider, tager Cook klogt udgangspunkt i Koranens aktuelle status, indflydelse og anvendelse, og vender først herefter blikket tilbage, først til Koranens traditionelle rolle, derefter til dens tilblivelse i det 7. og 8. århundrede […] Jeg besidder ikke fagkundskaben til at dømme om Cooks faglighed eller udvalg, men han når vidt i den lille, smukt tilrettelagte bog. Han er en varsom formidler.” Lotte Folke Kaarsholm, Information

”Bogen er udgivet af C.L. Davids Fond og Samling og Carsten Niebuhr Instituttet, hvilket i sig selv borger for kvalitet. Det er én bog ud af en serie under titlen Carsten Niebuhr Biblioteket. Serien omhandler den islamiske kunst, kultur og religion. Fra udgivernes side har ønsket med denne bog været at udgive et letforståeligt indblik i Koranens tilblivelse og udlægning.” Jørgen Nielsen, Ballerup Bladet

”Michael Cooks Koranen – en meget kort introduktion bringer en række af de isagogiske informationer, man tit kan savne kendskabet til som læser af Koranen. Den eksegetiske tradition, Koranen som kodeks og som tekst, Koranens samling og flere andre hovedområder behandles indsigtsfuldt af forfatteren, der er professor i nærorientalske studier på Princeton University.” Jakob Brønnun, Præsteforeningens Blad