Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Dan H. Andersen

Dan H. Andersen

Dan H. Andersen , født 1956, ph.d., ekstern lektor ved Historisk Institut, Københavns Universitet. Har bl.a. skrevet afhandlingen The Danish Flag in the Mediterranean, Shipping and Trade 1747-1807, Københavns Universitet 2000, samt „Denmark's Treaty with the Sublime Porte in 1756“ i Scandinavian Journal of History vol 17, no. 2, (1992), s. 146-166, “La politique danoise face aux États barbaresques (1600-1845)” i Gérard le Bouëdec og Francois Chappé (eds.): Pouvoirs et Litteraux du XVe au XXe siècle. Presses Universitaire de Rennes. Rennes 2000. s. 243-250. ”Danske handelsforsøg på Levanten 1752-65”, i Erhvervshistorisk Årbog vol. 42, (1992), s. 132-182.

Om Frederik Vs kulturpolitik og det kosmopolitiske