Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Nina Møller Andersen

Nina Møller Andersen

Nina Møller Andersen, cand.mag. og ph.d. i dansk og russisk fra Københavns Universitet. Har undervist som gæsteprofessor i dansk ved universiteter i Japan og Ungarn. Fra 1988 har hun været ansat som underviser i dansk sprog ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, fra 2001 som lektor, hun er nu lektor emerita. NMA har ud over dansk sprog specialiseret sig i M.M.Bachtins teorier ud fra en sproglig synsvinkel. Som formand for Lektoratsudvalget (2008-16), som netværksmedlem og leder af Nordliks og som medlem af SNU (Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet) har NMA gennem flere år samarbejdet med Háskóli Íslands.

Sprog- og kulturkontakt i Vestnorden Om det færøske, grønlandske, islandske og norske sprogs møde med dansk