Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Gunnstein Akselberg

Gunnstein Akselberg

Gunnstein Akselberg er professor emeritus i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB). Han har særlig jobbet med emner som sosiolingvistikk, dialektologi, språkhistorie, språknormering, onomastikk generelt, stedsnavn spesielt og språklig-litterære tema. Akselberg har skrevet mange artikler og bøker, og han har vært særlig aktiv med å formidle språklig kunnskap i media (radio, fjernsyn og aviser). Administrativt har han hatt verv som prodekan og dekan ved det Historisk-filosofiske fakultet, UiB, og han har blant annet vært Språkrådets navnekonsulent for stedsnavn. I perioden 2007–2014 var han norsk prosjektleder av det dansk-norske prosjektet Ludvig Holbergs skrifter

Sprog- og kulturkontakt i Vestnorden Om det færøske, grønlandske, islandske og norske sprogs møde med dansk