Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Sprog- og kulturkontakt i Vestnorden Om det færøske, grønlandske, islandske og norske sprogs møde med dansk

Sprog- og kulturkontakt i Vestnorden Om det færøske, grønlandske, islandske og norske sprogs møde med dansk

Auður Hauksdóttir, Bergur Djurhuus Hansen, Birna Arnbjörnsdóttir , Gunnstein Akselberg, Hans Harryson, Jógvan í Lon Jacobsen, Karen Langgaard, Malan Marnersdóttir, Nina Møller Andersen, Per Langgaard, Þórhildur Oddsdóttir , Ulla Börestam: Sprog- og kulturkontakt i Vestnorden Om det færøske, grønlandske, islandske og norske sprogs møde med dansk. Udgivet april 2023. 1. udgave. 1. oplag. 420 sider. Hæftet. 350 kr. ISBN 978-87-7695-673-8.

Tilrettelagt af Viktoria Senderovitz .

Køb

De vestnordiske sprog er gennem historien blevet påvirket af kontakten med dansk sprog og kultur. Men dansk har vidt forskellig position i de vestnordiske sprogsamfund.

Det overordnede mål med denne publikation har været at kaste nyt lys over det danske sprogs status og funktion i Vestnorden i både fortid og nutid. Dermed kommer de tretten bidrag også til at behandle de vestnordiske sprogs bæredygtighed og økologi.

Hvordan er det danske sprog i praksis blevet brugt i de fire sprogsamfund? Med udgangspunkt i århundreders sprogblanding analyserer bogen i et komparativt og særsproget perspektiv dansks kulturelle og politiske rolle og identitetsskabende funktion.

Bogen indledes med en hilsen fra Vigdis Finnbogadottir:

"Vi gør os ikke altid klart, hvor heldige vi her i Norden er at have hinandens venskab. Ej heller er vi tilstrækkeligt bevidste om, at mange betragter os som forbilleder som følge af den demokratiske tradition, som præger vores samfund. Vi kan takke sprogene for samhørigheden. For de knytter os sammen, og i litteratur, sprog og fælles kulturhistorie ligger roden til de stærke forbindelser mellem os. Det er derfor til enhver tid af største værdi at fremme forskning og viden om sprog, litteratur og fælles arv. At få indsigt i fælles minder og forskellige kontakter i fortid og samtid er en god ballast til fremtiden."

Bogens indhold

Indledning

I Sprog- og kulturkontakt

Det islandske, norske og færøske sprogs kontakt med dansk i et kompartivt perspektiv (Auður Hauksdóttir)

Dansk språk i Norge – gjennom 700 år (1300-2020) (Gunnstein Akselberg)

Dansks status på Færøerne (Jógvan i Lon Jacobsen og Malan Marnersdóttir)

Fra et- til tosproget og ny flersproget litteratur (Malan Marnersdóttir)

II Heteroglossia

Indledning til heteroglossia (Nina Møller Andersen)

Har de børnemider? (Nina Møller Andersen)

Skønlitterær dansk-færøsk sprogblanding. Romanen Ø og migrationens biologiske frøsætning (Malan Marnersdóttir)

Engelsk i færøsk litteratur. En undersøgelse med tre eksempler postmillenium (Bergur Djurhuus Hansen)

Fremmede begreber i Grønland 1721-2021. Låneord eller grønlandske udtryk (Karen Langgaard)

III Sprogindlæring

Dansk som fremmedsprog i Vestnorden og nabosprog i Skandinavien (Ulla Börestam og Auður Hauksdóttir)

Holdninger til dansk i Vestnorden (Þórhildur Oddsdóttir)

Danskfaget i det færøske skolesystem – et tvetydigt billede (Hans Harryson)

Icelandic Online i Vestnorden: Sprogindlæring på nettet (Birna Arnbjörnsdóttir)

IV Sprogplanering

Grønlandsk midt i verden (Per Langgaard)

Litteratur

English Summaries

Om bidragsyderne