Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Den danske embedsstand

Den danske embedsstand

Aage Spang-Hanssen: Den danske embedsstand. Udgivet december 2020. 1. udgave. 1. oplag. 65 sider. Hæftet. 100 kr. ISBN 978-87-7695-653-0.

Tilrettelagt af Carl-H.K. Zakrisson.

Køb

De senere års tendens til politisering af centraladministrationen har uundgåeligt haft en negativ virkning for embedsstanden. Senest har det siddende regeringsparti markeret sig ved at afskedige departementscheferne for Statsministeriet, Justitsministeriet, Kirkeministeriet og Forsvars - ministeriet, direktøren for Statens Seruminstitut samt chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste (med to ledende medarbejdere), hvortil kommer Danmarks ambassadør i Tyskland. Hvordan det er kommet så vidt? En del af svaret findes i denne lille bog.

Forfatteren har gennem familie og venner og sit mangeårige virke som advokat fulgt den danske embedsstands op- og nedtur.