Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Bier og mennesker » Pressen skrev

Pressen skrev

En bette vild ting

Den svenske kulturskribent Lotte Möller har begået et velskrevet og humoristisk værk om mennesker og bier. [...] Det kunne hurtigt være blevet for nørdet, for højstemt, for fingerpegende, for dystopisk. Men bogen er i stedet en fin afbalancering af viden og humor på et højt plan. I en tid, hvor naturen alt for ofte reduceres til plump underholdning efter laveste fællesnævner, er det befriende bare at få fortalt en god og nærværende, men også kærlig historie med alle dens elegante sidespring. Om os selv. [...] Som en flittig bi farer Lotte Möller gennem tiderne, historien og geografien, og hun når også til Læsø og til den bitre strid om biracer, der har delt øens biavlere som et andet Cypern. Vi hører også om den tyske broder Adam, som på et kloster i Sydengland fremavlede fremtidens bi og reddede store dele af Europas biavl, og hvordan han til sidst af sin abbed ikke fik lov til at lave det, han brændte mest for. Det er ikke en bog, man har lyst til at slippe, men pludselig er den forbi, og tilbage er kun en svag summen i øret og i hjernen.

Morten Beiter, Weekendavisen, maj 2020

Fra alle tiders honningkrukke

Lotte Möller har koncentreret sig om det faktuelle med vægt på det kuriøse. Det viser sig at være lidt af en natur- og kulturhistorisk honningkrukke, hun der har haft at dyppe i. [...] ’Bier og mennesker’ føjer sig til en strøm af veloplagt naturformidlende bogudgivelser i disse år. Sammenlignet med dr. humlebi David Goulson, åletalsmanden Patrik Svensson eller muldvarpepoeten Marc Hamer er Lotte Möller en fortæller med et mindre karismatisk-nørdet temperament. Hun er journalist snarere end forfatter og betegner sig selv et sted som »skolefrøken«. Ikke helt ved siden af. Dog heldigvis helt uden brug af pegepind og kridt støvsuger hun emnet fra en ende af og udvælger derpå de mest finurlige anekdoter, mest farverige skikkelser og mest snurrige fakta.

Lotte Möller har sin egen causerende stil og er mildt selvironisk på egne og biavlernes vegne. Når det slynges sammen med det smukke boghåndværk fra Forlaget Vandkunsten, fortætter den lette stil sig til et absolut spiseligt honninggult produkt.

Kim Skotte, Politiken, maj 2020 (4 ud af 6 hjerter)

Biernes kulturhistorie fortalt med begejstring

De fleste kan sikkert godt blive enige om, at ”Bier og mennesker” er en smuk bog med fine gengivelser af malerier, skulpturer, fotografier og citater fra litteraturhistorien såvel som fra den aktuelle dagspresse, og den er fyldt med blandt meget andet sjove og skæve betragtninger over et af verdens mest forfalskede næringsmidler, nemlig honning, og af gode råd til, hvad man gør, hvis man skulle være så uheldig at blive stukket af en bi.

Lotte Kirkeby, Kristeligt Dagblad, juni 2020 (4 ud af 6 stjerner)

En sværmerisk historie

Lotte Möller var i en årrække selv biavler og havde to stader stående i sin have i universitetsbyen Lund. Men da hun fik et job, der krævede megen rejseaktivitet, kunne hun ikke passe bierne og skænkede dem derfor til en fætter, fortæller hun over telefonen fra Sverige. Hun savnede dog de summende væsener og kastede sig over et større gravearbejde i biernes kulturhistorie. Frem kom et særdeles stort materiale.

”Det var virkelig spændende og noget, man jo ikke lige lærer noget om på begynderkurset i biavl. Men de skrev meget morsomt og vidende om bier i gamle dage. Når man først dykker ned i det, får man så meget at vide, også om forholdene helt generelt før i tiden,” siger Lotte Möller. [...] Biavlens historie er således kun omtrent 100-150 år gammel.

Men mennesker har studeret bierne og forsøgt at forstå dem meget længere. Aristoteles (383-322 f. Kr.) skrev blandt andet om biernes forplantning og noterede, at ”det er godt for bierne at have nogle droner (parringsmodne hanner, red.) hos sig, det gør dem flittigere”.

”På mange måder har vi vidst mere om bierne før i tiden, og det er forbløffende, hvor detaljeret en viden man har haft, også før man fik mikroskopet,” siger Lotte Möller.

”Men den viden, der har været om bierne, har også været styret af de dominerende tanker i tiden. Man brugte for eksempel 100 år på at anerkende, at det var en dronning, der styrede boet, og ikke en konge. Her i Sverige gik det jo slet ikke at tænke sådan, for man havde haftdronning Kristina (1626-1689, red.), der abdicerede, og hun blev set som et dårligt eksempel. Men går man helt tilbage til antikken og de gamle romere og grækere, vidste de rigtig meget om bier, kan man læse sig til. Det er den gode, gamle historie med, at vi tror, vi er skabelsens højdepunkt, men måske er historien også en tilbagegang på nogle punkter,” siger Lotte Möller.

Lise Kabell Søgaard, Kristeligt Dagblad, maj 2020

BIDRONNINGEN - ET FORBILLEDE FOR STORE KONGER

Man mærker, at dansk-svenske Lotte Möller er journalist. Hun giver sig i kast med biernes historie som med ethvert andet emne, hun vil lave en reportage om. Blot med den forskel, at hendes research i dette tilfælde fører hende hele vejen igennem den europæiske kulturhistorie tilbage til antikken.

Karen Syberg, Information, 26 juni 2020

Lotte Möller: Bier og mennesker

Möller mikser fermt viden om bier med historisk viden om biavl og tilsætter beretninger om de mange forskellige bielskere, hun har mødt igennem livet [...]

Et godt miks af faktabaseret viden og anekdoter, holdt sammen af fascinationen for det lille insekt.

Jeg vidste slet ikke, at historien om bier og biavl kunne være så interessant, men efter at have læst Bier og mennesker er jeg både blevet klogere og godt underholdt.

Kathrine Lester, bogblogger.dk, 16. juni 2020

Bier og mennesker udkom først på svensk og er siden udkommet på tysk og engelsk, og bliver alle vegne rost som en smuk og interessant bog. Således skrev det internationale tidsskrift "Bees for Development Journal" i sit nummer fra december 2020:

Bees and their keepers
Lotte Moller
2020 224 pages Hardcover
This is a beautiful book, full of charming illustrations and packed with interesting anecdotes
interspersed around bee culture and history. Lotte is a Swedish author who writes in a
completely engaging way. The first part of the book loosely follows a calendar year with the
author giving interesting accounts along the way. For example, March features a trigger
happy Californian beekeeper raging against honey imports, while October focusses on
Brother Adam where Lotte recounts her meetings with him, and sadness that in his last
few years he was forbidden by his Abbot from working to find a Varroa-resistant bee. The
second part of the book addresses contemporary issues, for example bee wars underway
on Danish island Læsø, and natural beekeeping. It all adds up to a charming, fun and
informative read about many interesting corners of the bee world..