Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Peter Zeeberg

Peter Zeeberg

Peter Seeberg (f. 19576), ph.d., seniorredaktør på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Har oversat talrige værker fra latin.

Niels Klims underjordiske rejse