Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Tractatus Philosophico-Poeticus

Tractatus Philosophico-Poeticus

Signe Gjessing: Tractatus Philosophico-Poeticus. Udgivet november 2019. 1. udgave. 1. oplag. 39 sider. Hæftet. 200 kr. ISBN 978-87-7695-588-5.

Tilrettelagt af Åse Eg Jørgensen.

Køb

Wittgensteins Tractatus er en undersøgelse af sprogets grænser og et forsøg at definere forholdet mellem sproget og virkeligheden. Mens Wittgenstein, i et forsøg på at skabe et rent logisk sprog, ønskede at forene logik og filosofi, ønsker Gjessing i sit digt at forene filosofi og poesi.

Gjessing vil i sit digt skabe poetiske udsagn, som samtidig ejer filosofiens logiske konsistens. I digtet genbruger hun Wittgensteins system, hvor sætningerne er underinddelt hinanden matematisk:

”Verden ser sig for, opstår så, smuk.
1
Her er verden.
1.01
Virkeligheden smutter lige igennem her.
1.011”