Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Annemarie Lund

Annemarie Lund

Annemarie Lund (f. 1948) er landskabsarkitekt og skriver om nordisk havekunst og landskabsarkitektur, bl.a. bøgerne Guide til dansk havekunst, 1997, rev. udg. 2000/Guide to Danish Landscape Architecture, 1997, rev. udg. 2003, Danmarks Havekunst III 2002, Grøn form – grønt modspil, en bog om landskabsarkitekten Jørn Palle Schmidt, 2007, Ny Agenda – dansk landskabsarkitektur 2003-08, 2009, Ny Agenda 2 – dansk landskabsarkitektur 2009-13, 2014. Annemarie Lund var 1983-2019 redaktør af tidsskriftet LANDSKAB og er fagskribent om landskabsarkitektur til TRAP Danmark 6.
Foto: Henriette Bonde

Bier og mennesker

Danmarks havekunst, bind 1-3

Grøn form - grønt modspil. En bog om landskabsarkitekten Jørn Palle Schmidt

Guide til dansk havekunst. År 1000-2000

Guide to Danish Landscape Architecture 1000-2003