Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Helstaten. 1864 og de nationalliberale. Nogle statsretlige betragtninger » Pressen skrev

Pressen skrev

Helstaten. 1864 og de nationalliberale. Nogle statsretlige betragtninger.

I lyset af bogens undertitel ”Nogle statsretlige betragtninger” kunne man have ønsket en lidt grundigere behandling af de nærmest panikagtige bestræbelser i 1850’erne og 1860’erne på at finde en forfatningsretlig løsning. Det kunne være Januarkundgørelsen fra 1852, som definerede udenrigspolitik, forsvar og finanser som fællesanliggender, og som betød oprettelse af selvstændige ministerier for henholdsvis Slesvig og Holsten/Lauenborg; det kunne være forfatningerne fra 1854 for henholdsvis Slesvig og Holstens særanliggender; det kunne være fællesforfatningerne fra 1854 og 1855 med et rigsråd for de fælles anliggender – en ordning, der på ny blev ophævet i 1858; og det kunne være en dybere behandling af Novemberforfatningen for Danmark og Slesvig med dens rigsdag i to kamre i Kongeriget, hvortil kom en stænderforsamling i Slesvig og et rigsråd for de fælles anliggender, ligeledes opdelt i to kamre – således at der skabtes i alt 5 forfatningsorganer!

Bogen er imidlertid velskrevet og letlæst, og forfatteren har en pointe i at sætte fokus på Junigrundlovens betydning for helstatens fald – hvorved han samtidig sætter spørgsmålstegn ved den traditionelle (bastante) opfattelse af de nationalliberales rolle i begivenhederne omkring 1864.

Henrik Stevnsborg, Ugeskrift for Retsvæsen, februar 2019