Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Helstaten. 1864 og de nationalliberale. Nogle statsretlige betragtninger

Helstaten. 1864 og de nationalliberale. Nogle statsretlige betragtninger

Aage Spang-Hanssen: Helstaten. 1864 og de nationalliberale. Nogle statsretlige betragtninger. Udgivet januar 2019. 1. udgave. 1. oplag. 48 sider. Hæftet. 100 kr. ISBN 978-87-7695-565-6.

Tilrettelagt af Carl-H.K. Zakrisson.

Udsolgt

I dansk historieskrivning ser man mange kritiske ord om de nationalliberale regeringer i 1863-1864. Deres »Ejderpolitik« og grundloven af 18. november 1863 anses som årsag til krigen i 1864, som kostede os Slesvig. Det mener forfatteren til denne lille bog er en forkert vurdering. Den »danske helstat«, om man vil det »danske monarki«, var allerede, da Frederik 7. den 20. januar 1848 overtog tronen, en forældet statsopbygning, hvis videreførelse reelt blev gjort umulig ved grundloven af 1848 og de løfter, den danske regering afgav før tron­følgeloven af 1853. I 1863 og 1864 kunne de danske regeringer ikke gøre andet end magtesløst at se virkningen af de beslutninger, der blev truffet i Berlin og London.

Forfatteren har i mange år drevet advokatvirksomhed i København.