Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Der lurer en angst. Psykiatri, samfund og socialkarakter » Pressen skrev

Pressen skrev

Angst dæmpes af ritualer og struktur

Der lurer en angst er en rigtig god fagbog, som giver indsigt i det psykiatriske speciale og i raske og syge menneskers reaktioner på moderne levevilkår. Bogen fører os tilbage til urmenneskets reaktionsmønstre og får på en fin måde skabt sammenhæng til nutidens problematikker, hvor mange mennesker bliver ramt af angst og stress. (...) Bogen kan særligt anbefales for dem, som ønsker en større indsigt i menneskets reaktioner og udviklingen indenfor den psykiatriske behandling.

Louise Bangsgaard, Sygeplejersken, #13 2018

Den evige angst

Han [speciallæge i psykiatri Rasmus Nejst Jensen] har sammen med Tom Bolwig, professor emeritus i psykiatri, skrevet bogen Der lurer en angst – psykiatri og samfund. Om en angst, der ifølge de to forfattere er i fuldt flor efter 1960ernes ungdomsoprør, som førte til et samfund med færre hæmninger, mindre autoritetstro og et væld af valg – brydninger, der ikke har været nemme for alle at håndtere og er en del af forklaringen bag stigningen i lidelser som ADHD, personlighedsforstyrrelser og stress.

Interview ved Anne Jensen Sand, Weekendavisen, oktober 2018

Der lurer en angst

Der lurer en angst er både nøgtern og klog. Blandt mange fagbøger om sindets tilstand hos det moderne menneske er det rart, at møde en faktuel og samtidig meget velskrevet bog.

Vi har sagt farvel til normer, autoriteter og ritualer, og det kan man sige en del godt om, men det har også sin pris. Forfatterne skriver om hvordan det tidligere var: "Det var en hård og ubehagelig facon, som vi ikke ønsker os tilbage, men de klare grænser og konsekvenser kunne ofte lægge en dæmper på de impulser, som mange børn og unge i dag har svært ved at forvalte."

Lette løsninger er der ikke nogen af i bogen, men man bliver ganske enkelt klogere på sindets veje og vildveje.

Tom Ekeroth, Danske kommuner, fem af fem stjerner.

Der lurer en angst. Psykiatri og samfund

Det er efter min mening helt klart lykkedes at fremstille en bog, der kan vække interesse for videre fordybelse i mange områder omkring psykisk lidelse, psykiatri og samfund. Ønsker læseren at dykke længere ned i de enkelte områder, er bogens forskellige kapitler fyldt med henvisninger til videre læsning.

Karen Vedel Nielsen, Psykologernes Fagmagasin, marts 2019

Der lurer en angst

Bogens tredje del er oplysende og handler om psykiatriske diagnoser og sygdomme med vægt på samfundsstrukturers indflydelse. I sidste del om kunst, psykiatri og de store spørgsmål argumenteres med gode eksempler på, hvorledes kunsten kan bygge bro mellem normalitet og galskab og give indsigter i sjælelivet, som vi ellers ikke kan få. Arv og miljø samt sjæl og legeme behandles kort, og bogen munder ud i en aktuel kritik af de vilkår, som psykiatrien arbejder under i dag.

Bogen kommer vidt omkring.

Den er på mange måder sympatisk og meget ambitiøs, nok for meget. Forfatterne er læger og belæste, og det er i det lægevidenskabelige, at de er på hjemmebane. Bogen er velskrevet. Den har et populærvidenskabeligt sigte og kan med forbehold for den noget springende tilgang anbefales.

Anne Lindhardt, Ugeskrift for Læger, april 2019

Lektørudtalelse

Bogen er yderst interessant læsning. Letlæst og bredt tilgængelig på trods af et komplekst og kompliceret emne. (...) Anbefales inderligt.

Vurderet af Heidi Mørch