Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Gustav Fabricius

Gustav Fabricius

Gustav Fabricius (f. 1966). Er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i København og har siden drevet tegnestue med speciale i lys og rumdesign. Gennem studierejser i det nordatlantiske område har han tilegnet en viden om lokale lys- og landskabsforhold som baggrund for en arkitektonisk arbejdsmetodik der indkredser det særligt nordiske.

Interessen for den nordatlantiske kultur har gennem etnografiske og arkæologiske feltstudier ført til udviklingen af projekter for Kulturstyrelsen. En forundring over hvad mennesket tidligere har frembragt er hjørnestenen i arbejdet med at udvikle nye rum, rumdesign - det være sig landart eller rum- og lysinstallationer, der er i dialog med fortiden.

Gustav Fabricius arbejder i mange medier, og udgangspunktet er altid en trang til at afdække og fortælle om menneskets sårbarhed gennem en form der fremmer og forløser historien.

Som arkitekt og installationskunstner har Gustav Fabricius modtaget stipendier, legater og udviklingsmidler fra Statens Kunstfond, Akademirådet og Forsknings - og Innovationsstyrelsen. Forfatteren har endvidere som arkitekt udstillet samt været censor ved Charlottenborgs Forårsudstilling.

53 dage