Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Bispeborgen Spøttrup

Bispeborgen Spøttrup

Mikael Venge: Bispeborgen Spøttrup. Udgivet november 2017. 1. udgave. 1. oplag. 308 sider. Halvbind med lærredsryg. 350 kr. ISBN 978-87-7695-522-9.

Tilrettelagt af Carl-H.K. Zakrisson, illustreret af Janne Klerk.

Køb

Middelalderborgen Spøttrup i Salling vidner om Viborgbispens kolossale magt og selvfølelse før reformationen. Senmiddelalderens biskopper var småfyrster, der drev deres stifter som familiefirmaer. Niels Glob, Viborgbisp i 1480’erne og 1490’erne, indsatte straks sin broder Oluf som sin lensmand på Spøttrup, øjensynligt med den
opgave at opføre bispeborgen. De to brødre tilhørte kredsen af velbyrdige herremænd fra Thy, Mors og Salling, som Spøttrup netop synes rettet imod. Niels Glob var uhyre virksom som statsmand i kong Hans’ tjeneste og drog på flere flådeekspeditioner til Gotland, hvor han kan have hentet inspiration og byggematerialer til sit borgbyggeri. Han stod i et glimrende forhold til Sallings verdslige førstemand, rigsråd Niels Høg til Eskær, der også byggede stort på sin gård, som Eskærs solide hvælvinger endnu vidner om, og til nabogodset Kås, der netop på hans tid via spindesiden gik ud af den
gamle Kås-slægt, der havde taget navn efter gården. Under den sidste Viborgbisp før reformationen, Jørgen Friis, ændredes tonen mellem Spøttrup og Kås brat og forvandledes efterhånden til et dødeligt fjendskab, der sluttede blodigt under Grevens fejde.

Denne bog gør op med de mange myter om brand og hærgen på Spøttrup og Kås, som Skipper Clement og de oprørske bønder skal have foranstaltet, men peger i stedet på de kringlede omstændigheder, der førte til henrettelsen af Kås’ ejer, Jens Hvas, i den anspændte atmosfære mellem stormen på Ålborg den 18. december 1534 og Christian III’s hyldning i Viborg den 8. marts 1535, hvor den højt fortjente Jens Hvas blev ramt af sine fjenders hævn.