Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Tove Thage

Tove Thage

Tove Thage, mag.art og cand.mag i teatervidenskab og nordisk filologi og har studeret ved Tisch School of the Arts i New York. Tidligere museumsinspektær på Frederiksborgmuseet. Fotograf, kritiker og foredragsholder.

Ricardo da Winti et al