Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Guds styre » Pressen skrev

Pressen skrev

Muhammeds arvtagere

Det sker vist ikke ofte, at en anmeldelse begynder med en hyldest til omslag og layout! Men Guds styre fra det lille superforlag, Vandkunsten, er simpelthen en af de flotteste bøger, jeg har set på det danske bogmarked. Den ligger foran mig og skriger ganske enkelt på at blive samlet op og studeret. (…) Sikke en standard at sætte for en bogudgivelse!

Nu til indholdet (…). Crone gennemgår udviklingshistorien minutiøst, og her optræder et større kartotek af islamiske navne, lokationer og årstal. Vi hører således om stammer som Kharijitterne, Mu’tazilitterne og Zaiditterne i 700-900-tallet, hvordan de opstod, hvem deres centrale skikkelser var og hvordan de positionerede sig i forhold til andre grupper. (…)

I sidste del af bogen overvejer Crone en række konsekvenser af sin historiske gennemgang. Det er både stimulerende, udfordrende og tankevækkende. Bogen er en rigdom af historiske optegninger og kommentarer, men den viser på frugtbar vis, at den slags studier også kaster et klargørende lys over samtidens forhold.

Michael Agerbo Mørch, Kulturkapellet, 13.12.2018

600 års bryderier om den rette islam

Stort værk af den nu afdøde danske islamforsker Patricia Crone er for første gang udkommet i dansk oversættelse og giver et sprænglærd og relevant indblik i islam og kampen om magten fra begyndelsen af 600-tallet til 1258.

Det er en sand gave, Forlaget Vandkunsten med udgivelsen på dansk af et af Patricia Crones centrale værker giver danske læsere i en tid, hvor myter om islam og muslimer florerer i vor del af verden. Den internationalt anerkendte danske islamforsker, der desværre døde alt for tidligt sidste år, giver med denne bog, der første gang udkom i 1988, en uovertruffen lærd og grundig introduktion til islamisk politisk tænkning, fra islam så dagens lys på Den Arabiske Halvø i begyndelsen af 600-tallet, og frem til mongolerne i 1258 gjorde en ende på det abbasidiske kalifat. (...)

Dermed gjorde hun mange en meget stor tjeneste - ikke mindst i lyset af den voksende betydning, islampolitik har fået gennem de seneste årtier. Bogen fastholder fra ende til anden islam som et dynamisk historisk fænomen og tager dermed afstand fra den forståelse af islam, som præger mange, der opfatter islam som en fasttømret og uforanderlig størrelse. (...)

Bogen er veldisponeret og velskrevet, men den stiller betydelige krav til sine læsere. Crone var en meget lærd islamforsker, og hendes fortrolighed med alle sider af islam var omfattende, det være sig islamisk dogmatik, islamisk jura, islamisk filosofi og ikke mindst de mange steder i den klassiske litteratur, hvor muslimer diskuterer magten og dens forskellige institutioner. Derfor er en vedvarende årvågenhed og opmærksomhed hos læseren nødvendig. Men mobiliseres den, får læseren en enestående og meget omhyggelig redegørelse for den debat, muslimerne havde med hinanden fra begyndelsen af 600-tallet til 1258 samt en række bud på, hvordan vi skal forstå de forskydninger, der gennem tiden finder sted. Læseren får dermed også et fundament for en dybere forståelse af den aktuelle muslimske verden og dens mange forskellige profetiske talerør. DEN, DER LÆSER Crones bog, vil aldrig efterfølgende falde for fristelsen til at essentialisere og generalisere hverken islam eller muslimer.

(...) det gælder i alle tilfælde, at Crone omhyggeligt, grundigt og nuanceret begrunder de konklusioner, hun drager. Bogen skal derfor varmt anbefales alle, der ønsker viden om islam og muslimer.

Jørgen Bæk Simonsen, Politiken, 4. juni 2016

Kampen for at holde staten religiøs

Islam. Hovedværk af dansk-amerikansk religionsforsker om det kludetæppe, islamisk tænkning udgør. Kun ét mangler: Ideen om en verdslig stat.

Det er næppe forbigået manges øjne, at der er tumult i islamforskningen. Den ene expert er uenig med den anden - men det skyldes ikke kun brødnid, men også vidt forskellige videnskabelige udgangspunkter. Et kommer fra områdestudier, der griber emnet regionalt an, med nøje beskrivelse af aktuelle forhold - med fare for at overtage vurderinger fra det emne, man studerer. Et kommer fra religionshistorie, der fokuserer på islamisk teologi - med fare for at overvurdere religionens selvforståelse og betydning. Et kommer fra statskundskab, der er komparativt og vil sammenligne med andre stater og andre politikker - med fare for at fokusere for meget på politik. Der er sikkert endnu flere synsvinkler, og de har alle en berettigelse, og hvorfor de ikke bare kan arbejde sammen, er en gåde, det er svært at svare på. Der er efterspørgsel efter viden om emnet, men når krybben er fuld, bides hestene åbenbart også.

En af de store, internationale figurer på området var dansk-amerikaneren Patricia Crone, der døde sidste år, og hvis tilgang nærmest er politisk idéhistorie. Nu foreligger et af hendes hovedværker på dansk - om politisk tænkning i den klassisk-islamiske periode frem til mongolernes erobring af abbasideriget i 1258. Crone var selv med til at skabe tumult på området med sin insisteren på, at man ikke uden videre kunne overtage islamisk teologis egen beretning om sin tilblivelse, men måtte studere den med samme historiske skepsis som alt muligt andet - med inddragelse af syriske, græske og andre kilder, arkæologiske fund, og så videre, og hun har været med til at anskue islam ikke som Muhammeds åbenbaring, men som en original sammentænkning af forskelligt sen-antikt tankegods, platonisk, hellenistisk, byzantinsk, jødisk, persisk, osv. (...)

DE mange snese sekter og bevægelser, Crone kortlægger, beskrives ud fra deres politiskreligiøse teori og de konditioner og argumenter, der karakteriserer dem - og giver alt i alt et fantastisk overblik over den næsten surrealistiske verden af vidt forskellige politiske ideer, der omfatter proto-varianter af kommunisme, anarkisme, konservatisme, libertarianisme og meget andet, blot aldrig med ideer som en verdslig, politisk sfære som i Vesten.

I en tid, hvor islamiske vækkelser står på verdenspolitikkens dagsorden er det særdeles gavnligt at få et overblik over det sære historiske reservoir, de er i stand til at øse af - og Crone gør det rationelt og med et befriende frisprog langt fra politisk korrekthed. Som altid fra Vandkunsten er boghåndværket smukt (...)

Frederik Stjernfelt, Weekendavisen, 4. maj 2016

Middelalderens mønstre er stadig relevante

"Guds styre" er en indholdsmættet, oplysende og af og til lidt nørdet fremstilling af islamisk politisk tænkning. (...)

Når man synes, at man har dannet sig et nogenlunde klart overblik over baggrunden for islams tilblivelse, åbner der sig pludselig nye horisonter og indsigter. Patricia Crones bog "Guds styre" er en sådan øjenåbner til nye indsigter, og den er den 27. i rækken af værker i det fornemme Carsten Niebuhrs Bibliotek.

I "Guds styre" redegør Patricia Crone yderst grundigt og kvalificeret for baggrunden for den politiske tænkning i middelalderens islam, herunder det tætte forhold mellem religion og politik. (…) Så for dem, der ikke skulle vide det eller ønsker at vide af det, så bliver det her slået fast, at islam i sin oprindelse blev udformet som en politisk organisation. (...)

Særligt interessant, derimod, er bogens fjerde del om regering og samfund. Her behandles centrale og almene spørgsmål som: Hvorfor har menneskelige samfund brug for love - hvorfor skal loven være gudgiven - hvorfor er der brug for herskere - hvorfor skal regering være monarkistisk? Man møder også argumenter for, at der i et samfund bør være socialpolitisk ulighed. (...)

Til slut er der en grundig redegørelse for islams stillingtagen til forhold, som - skønt middelalderlige - stadig er aktuelle: Privat ejendomsret, kvinder, slaver, dyr, forholdet til vantro og jihad. I klassisk lov er jihad en missionerende krig. Den er rettet imod vantro, som ikke behøver at have gjort sig skyldige i nogen fjendtlig handling imod muslimer. Deres blotte eksistens er krigsårsag, og dens mål er, indtil hele verden er blevet erobret, at inkorporere de vantro i islams hus.

Hvordan stemmer dette så overens med Koranens ord om, at "der er ingen tvang i religionen"? Her er svarene mangfoldige, og diskussionerne stadig uafsluttede: Det gælder kun for det åndelige område eller for muslimer. Atter andre ser tvangen som hensigtsmæssig. For i takt med den ydre tvang vil den indre overbevisning efterhånden følge efter.

En alt i alt indholdsmættet, oplysende og indimellem lidt nørdet fremstilling af islams mange krogede og stadig aktuelle mønstre og verdener.

Steen Skovsgaard, Kristeligt Dagblad, 7. juli 2016