Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Fra kunstnerens værksted til det offentlige rum

Fra kunstnerens værksted til det offentlige rum

Jørgen Kreiner-Møller: Fra kunstnerens værksted til det offentlige rum. Udgivet september 2015. 1. udgave. 1. oplag. 208 sider. Halvbind. 299 kr. ISBN 978-87-7695-409-3.

Tilrettelagt af Carl-H.K. Zakrisson.

Køb

Når kunstnere skaber værker til det offentlige rum står de over for byggetekniske, juridiske, økonomiske og proces­mæssige udfordringer, som er forskellige fra dem, de møder, når de arbejder hjemme i atelieret.

Bogens forfatter, arkitekt maa Jørgen Kreiner-Møller, har siden 1990erne fungeret som byggefaglig konsulent for kunstnere, der har haft til opgave at udføre kunstværker i det offentlige rum. Han skriver på baggrund af sine erfaringer som en slags fødselshjælper.

Bogen er primært tænkt som en brugsbog for kunstnere. Den gennemgår de forskellige – fortrinsvis praktiske – aspekter, der er forbundet med at skabe og realisere denne type kunst.

Også bygherrer, kuratorer og andre, der beskæftiger sig med kunstnerisk bearbejdning af vores fælles omgivel­ser, kan her få belyst de særlige problemer og udfordringer, som kunsten møder, når den forlader værkstedet og skal være en del af vores fælles rum.

Hvert af bogens femten kapitler behandler et centralt problem og er illustreret med et eksempel på et realiseret kunstværk. Bogen giver således en indføring i, hvad man skal tænke på, når man producerer kunst i det offentlige rum, og dokumenterer samtidig – blandt andet ved hjælp af erfarne kunstneres kommentarer – hvordan nyere konkrete projekter er blevet gennemført.