Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Turban og tiara

Turban og tiara

Bent Holm, Marianne Pade, Martin Schwarz Lausten, Michael Cotta-Schønberg, Mikael Bøgh Rasmussen, Minna Skafte Jensen, Ole Jorn, Peter Madsen, Pia Schwarz Lausten: Turban og tiara. Udgivet april 2016. 1. udgave. 1. oplag. 270 sider. Indbundet. 349,95 kr. ISBN 978-87-7695-375-1.

Tilrettelagt af Carl-H.K. Zakrisson.

Køb

Denne bog tager livtag med forholdet mellem det kristne Europa og den islamiske verden i det 14.-16. århundrede. Dette forhold var på den ene side præget af militære konfrontationer og på den anden af stærke handelsmæssige og kulturelle forbindelser. Bogen er skrevet af eksperter på hver deres område: klassisk filologi, litteraturvidenskab, kirkehistorie, teatervidenskab og kunsthistorie. Og i modsætning til den tendens der har været fremherskende i forskningen i renæssancehumanismen, er der her tale om en mere politisk læsning af tekster, kunstværker og kulturelle manifestationer, som kaster et ganske nyt lys over renæssancen

.