Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Dansk keramisk bibliografi, 2. udgave » Pressen skrev

Pressen skrev

En keramisk mursten

Der er værker, som ikke laves længere, selv om de er nyttige og savnes af lægmænd og fagfolk: De solide og altomfattende håndbøger. Et af de sidste eksempler på en sådan udgivelse, inden genren forsvinder, er Gunnar Jakobsens » Dansk keramisk bibliografi. «

Bibliografien er et referenceværktøj, der henvender sig til samlere, kunsthistorikere, lokalhistorikere og ikke mindst biblioteker samt museer og alle andre, der beskæftiger sig med dansk keramik.

Peter Tiemroth, Bornholms Tidende, 10. december 2014


Ett bibliografiskt storverk

Gunnar Jakobsen har med denna nya och utökade utgåva av Dansk Keramisk Bibliografi verkligen åstadkommit en nyttighet, något som är till fromma för all forskning om dansk keramik och dess historia. Bibliografin ger med sina nära 19 000 hänvisningar en sannolikt så fullständig överblick som det är möjligt av allt tryckt som behandlar dansk keramik fram till idag med tyngdpunkt på de sista 150 åren. Den tar också upp andra bibliografier, danska tidskrifter och bl.a. bibliografiska uppslagsverk och signaturhandböcker som behandlar dansk keramik. Även material om dansk keramik på andra språk har i möjligaste mån tagits med, t.ex. vad som publicerats i Norge och Sverige men också på engelska och tyska. Bibliografin tar sedan upp inte bara enskilda keramiker, konstnärer och designers, verkstäder och fabriker utan också kompletterande verksamheter som fackliga organisationer, utbildningar, keramiska samlingar, utställningar och utställningskooperativ, butiker och gallerier. Den största delen, över hälften av alla sidor, behandlar som sig bör keramiker, konstnärer och designers samt keramiker/ konstnärsfamiljer. Ett intressant område är hur keramiken nått ut genom olika utställningar, inte bara inom Danmark och Norden utan även internationellt.

Bibliografin tar upp alla väsentliga områden men en del har av praktiska skäl utelämnats, som t.ex. annonser, auktionskataloger och kataloger från mindre, svårfunna lokala utställningar och annat småtryck. Bibliografin har också en bra redovisning av källor och flera utförliga register.

Bibliografin vänder sig förstås till alla som är intresserade av dansk keramik, till samlare och forskare, till konsthistoriker och lokalhistoriker och inte minst till bibliotek och museer, där den har en given plats som referensverktyg för den som vill hitta fram till den aktuella artikeln eller boken. Sedan kan det alltid vara vanskligt att finna den sökta skriften – det är inte alla bibliotek som har allt tryck. Det är heller inte alla som har tillgång till ett bibliotek och därför ser man också fram mot en publicering på internet och att materialet där blir sökbart.

Det är med glädje och intresse man letar sig fram i bibliografin, studerar t.ex. de olika keramikersläktena som är något unikt för Danmark eller botaniserar i litteraturhänvisningarna om alla utställningar. En eloge till författaren som orkat genomföra denna omfattande registrering av dansk keramisk litteratur och sammanställa den till en praktfull bibliografi av stor nytta för framtida forskning.

Bengt Nyström, Keramiske Noter, 1/2015