Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Esther Schatz Kielberg

Esther Schatz Kielberg

Esther Kielberg, cand. phil., udgiver, konsulent og tidl. redaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Har på forskellige niveauer skrevet om og undervist i litteratur og filologiske emner.

Historien om den 1002. nat