Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Walton Glyn Jones

Walton Glyn Jones

Walton Glyn Jones, f. 1928, oversætter fra dansk til engelsk. Har bl.a. skrevet Denmark. A modern history (1986).

Anna Ancher: The Pastels