Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat » Pressen skrev

Pressen skrev

Da Holberg blev såret

For nok er Holberg i dag mest kendt og elsket som forfatter til vittige komedier og satirer - og dermed som fader til den danske litteratur, som Oehlenschläger kaldte ham - men i virkeligheden udgjorde hans " poetiske raptus" i 1722-1727 kun en parentes i det store forfatterskab, han skabte først i sine år som selvstændig åndsvidenskabsmand og siden (fra 1717) som professor udi adskillige akademiske discipliner ved Københavns Universitet. Tyngden i det lå på det historiske, filosofiske og samfundsbeskrivende.

Genudgivelsen af Holbergs værk, som opnåede stor udbredelse i Danmark-Norge, er velkommen af mange grunde.

Bogen, der er den redigerede udgave fra 1749, er beholdt i sin oprindelige sproglige form, men er dog tilføjet ordforklaringer og en indledning af historikeren Sebastian Olden-Jørgensen, der på glimrende vis sætter den ind i sin historiske kontekst og skærper nysgerrigheden hos den læser, der måske står lidt tøvende over for at gå i gang med så lang en bog.

Michael Böss, Kristeligt Dagblad, 28. juni 2014.

Foreningen for Boghaandværk

Ludvig Holbergs levende kulturhistoriske skildring af sit dansk-norske fædreland er genudgivet i denne fornemme udgave i anledning 200-året for ophøret af rigsfællesskabet mellem Danmar og Norge. Formatet er næsten identisk med Holbergs reviderede udgave af værket fra 1749 og omslag, layout og typografering har klare referencer til forlægget. Til brødteksten er anvendt skrifttypen Montanus (!), der ligger meget tæt på originalfonten og er tegnet specielt til udgivelsen [...] Der er noget næsten royalt over værket, der kalder på en vis ærbødighed.

Pia Jønsson, Årets bedste bogarbejde 2015, 2015.