Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Karikaturland. I krydsild mellem danske forfattere og tegnere » Pressen skrev

Pressen skrev

Interview med Martin Zerlang på Kulturen på News onsdag den 11. juni 2014. Programmet kan ses på tv2.play.dk

Den 28. maj blev Martin Zerlang interviewet på Skønlitteratur på P1. Hør hele programmet her

I forbindelse med uddelingen af Georg Brandes-prisen for 2014 og den samtidige Charlie Hebdo-sag blev Martin Zerlang interviewet i Politiken.

Karikatur-bog forener kvalitet med påtrængende aktualitet (Fra Peter Stein Larsens tale ved uddellingen af Georg Brandes-prisen 2014)

For det første er bogen fyldt med skarpe, nye og tankevækkende pointer. Karikaturen forstås i relation til en modernistisk æstetik, hvor der er tale om et spændingsforhold mellem lighed og ulighed. Og jo større dette spændingsforhold er, jo større er chokeffekten - og dermed den humoristiske virkning. En anden pointe vedrører karikaturens sociale effekt, hvor Zerlang præcist anfører, at karikaturen altid indgår i et spil mellem anerkendelse og fornærmelse. Man kan ikke fornærme nogen uden at have anerkendt den pågældendes position og attitude.

For det andet er " Karikaturland" et overflødighedshorn af interessant og fascinerende stof, og det er en fornøjelse at bladre i bogen og nyde de mange karikaturer. Man kan nævne Hans Scherfigs tegning af Jacob Paludan og Thit Jensen omgivet af voodoo-dukker, penduler og spiritistiske spøgelser, Bo Bojesens karikatur af en sneboldkamp mellem Harald Herdal og Hans Kirk og Frederik Stjernfelt og Søren Ulrik Thomsen, der i Anne-Marie Steen Petersens streg med himmelvendte øjne og foldede hænder forsværger den " negative opbyggelighed".

For det tredje udmærker Zerlangs værk sig ved sin saglige, sobre og velargumenterede form. Bogen står her i modsætning til megen anden litteraturkritik i disse år, hvor vi ser en tendens til at holdningstilkendegivelser og polemik dominerer på bekostning af argumentation og analyse.

For det fjerde er bogen et stykke fremragende formidling. Det er langtfra noget enkelt stof, der behandles, og selv blandt svære filosofiske, sociologiske og æstetikteoretiske ræsonnementer ledes man sikkert frem til en pointe i Zerlangs klare og pædagogiske fremstilling.

Til sidst et par ord om bogens emne.

Georg Brandes-prisen gives naturligvis kun ud fra et kriterium, nemlig kvalitet. Men skulle det ske, at en bogs emne ved historiens mellemkomst bliver særligt påtrængende, er det ingen hindring. Jeg ringede til Martin Zerlang den 6. januar og fortalte ham, at han ville få Georg Brandes-prisen. Dagen efter skete attentatet på karikaturbladet Charlie Hebdo. Dette har bestemt ikke gjort det mindre vigtigt at give denne pris til den fremragende bog " Karikaturland. I krydsild mellem danske forfattere og tegnere". Tillykke!.

Peter Stein Larsen, Kristeligt Dagblad, 17. april 2015.

Fornærmelsens kunst

Trods manglende præcision i detaljen er og bliver Martin Zerlangs karikaturhistorie en fremragende bog.

Til karikaturen som kunstart hører en dragende dobbelthed. På den ene side vælger den udgangspunkt i en lighed, på den anden side søger den altid ud i en forskel, og jo større spænding den opnår imellem lighed og forskel, jo bedre er karikaturen.

Dette er blot en af de mange præcise betragtninger, man finder i professor Martin Zerlangs guldgrube af et billed-og ordværk om dansk litterær karikatur - et elegant komponeret og veloplagt berettet stykke kultur-og mediehistorie, rækkende (groft sagt) fra romantikken og op til i dag.

Hvad titlen angår, må det desuden nævnes, at den såmænd stammer fra Edvard Brandes, der i en roman fra 1898 karakteriserede Danmark som »dette rædsomme lille Karikatur-Land«. Efter læsning af Martin Zerlangsstore bedrift af en bog føler man sig nærmest glad og stolt over at tilhøre et herligt lille karikaturland.


Erik Skyum-Nielsen, Information, 20. juni 2014

Bogen om dansk karikaturtegnings historie er både grundig og anekdotisk

Grundigt, underholdende og anekdotisk afdækker Zerlang en frodig dansk karikaturtradition, der spænder fra det begavede til det platte, det ondsindede til det gemytlige, det morsomme til det usjove. Den begavede karikatur punkterer oppustet selvhøjtidelighed og forfængelighed, den rammer plet ved at gå over stregen, den befrier og renser ud. Den platte, fordummende karikatur sætter sine stød ind under bæltestedet, latterliggør det, den ikke forstår, og nedgør det ophøjede, som den ikke evner. Ond, hadsk satire falder som regel tilbage på afsenderen, men afslører ofte også modtagerens egen, dårlige smag: da Klaus Rifbjerg engang sammenlignede forfatterkollegaen Carsten Jensens udseende med Andersine And, var det så plat og ondsindet, at man skammer sig over alligevel at trække på smilebåndet. Mange forfattere er oftest både ofre og gerningsmænd.

"Karikaturland" viser prægtige fortegninger af vore forfattere fra Kierkegaard over Georg Brandes og Johannes V. Jensen til Rifbjerg, men ingen slår den teatralske Herman Bang, de gamle vittighedsblades yndlingsoffer.

Tegnerne kan ikke regne med et stort publikum, der ved besked med parnassets gøren og laden, dets klikedannelser og fronter og dermed er i stand til at afkode karikaturen.

Men karikaturen lever, for som Soya sagde: " Dengang Vorherre skabte verden, lykkedes alting for ham, undtagen mennesket: kun mennesket slog fejl, mennesket blev bare til en karikatur af et menneske.

Lars Christiansen, Kristeligt Dagblad, 26. juni 2014

Kraftpeterbollemælk. Kom an

Martin Zerlang bruger forfatterne - og forfatternes fejder - som en naturlig indfaldsvinkel til karikaturens historie i ord og streger.

Det er mildest talt underholdende at studere det prægtige billedmateriale, hvor tegnerne helt konkret viser pennen som fleuret, og det er ikke mindre interessant at blive ført ind i romaner m. m., hvor forfatterne har flået kolleger ned fra de piedestaler, de selv er kravlet op på. Her må de stærke døje alverdens fortræd, ikke mindst en magtfaktor som det litterære overmenneske Johannes V. Jensen, der blev dekonstrueret eftertrykkeligt som romanperson af både sin søster Thit, Edith Rode og Herman Bang.

Martin Zerlangs store litteraturhistoriske overblik fører os sikkert gennem forfatterkarikaturens litteraturhistorie, og mange af historierne og tegningerne er glade gensyn: Søren Kierkegaard, H. C. Andersen, Georg Brandes, Herman Bang, Gustav Wied, Johannes V. Jensen, Blixen, Rifbjerg og Brøgger. Vi har set en stor del af det før, og vi kender stregen fra Wilhelm Marstrand, Peter Klæstrup, Axel Nygaard, Ragnvald Blix osv.

Storartet! Karikaturland. I krydsild mellem danske forfattere og tegnere er både et gavmildt katalog over den litterære selvoptagetheds historie og en uendeligt underholdende litteraturhistorisk indføring i debatter med tyngde. Her kommer han. Martin Z.

Klaus Rothstein, Weekendavisen, 1. august 2014

Latterliggørelse fremmer forståelsen

Dette rædsomme lille Karikatur-Land«. Med de ord benævnte Edvard Brandes sit fædreland i romanen ' Lykkens blændværk', der udkom 1898. Året efter blev hans roman ' Det unge blod' beslaglagt af politiet, fordi den omtalte en kvindes seksuelle »Vellyst«. Dengang var den offentlige virkelighedsfortrængning rettet mod andre felter end i dag.

Udtrykket har givet titel til denne imponerende righoldige »krydsild mellem danske forfattere og tegnere«, en bog om karikaturen i bladtegningen såvel som de »verbale karikaturer«, altså satiriske portrætter, i litteraturen i Danmark. Lige fra Kierkegaards reaktion på samtidens karikaturer til danske forfatteres kommentarer til Jyllands-Postens famøse Muhammed-stunt i 2005.

ZERLANG ER PROFESSOR i kunst og kulturvidenskab ved Københavns Universitet og giver en nyttig opsummering af den tegnede karikaturs europæiske historie og dermed kunsthistoriens stedmoderlige behandling af den.

'Overlæsser' forlaget bagsidens løfter lidt, er bogen ikke desto mindre selv en lystvandring i den satiriske litteraturs og den grafiske latterliggørelses fælles landskab, med Zerlang som lærd og observant flanør. Og et ' Karikaturland' er Danmark jo stadig, som det fremgår af Philip Ytournels festlige 2011-snapshot fra en af de seneste pennefejder: Ib Michael og Morten Sabroe på dykkerferie, med den idiosynkratisk polemiske kritiker Lars Bukdahls karakteristiske gynter som truende hajfinne i vandskorpen!.

Søren Vinterberg, Politiken, 24. juli 2014. Politiken synes

Vinder af Georg Brandes-prisen 2014

Martin Zerlangs Karikaturland rummer en række inciterende, koncentrerede og præcise punktnedslag i den danske karikaturs historie. Værket er et stykke originalt litteraturhistorie, og det er en velskrevet, velkomponeret og bredt appellerende fremstilling af et underbelyst og aktuelt emne. Bogen udmærker sig desuden ved sin sjældne forening af elegant humor og analytisk skarphed. De bedste karikaturers stil smitter såædes i god forstand af på Zerlangs fremragende værk.

Litteraturkritikernes Lav, Januar 2015