Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat

Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat

Ludvig Holberg: Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat. Udgivet maj 2014. 1. udgave. 1. oplag. Indbundet. 299,95 kr. ISBN 978-87-7695-363-8.

Tilrettelagt af Carl-H.K. Zakrisson.

Udsolgt

I over 400 år var Danmark og Norge forenet i ét rige under samme konge. Mere end nogen anden personificerer Ludvig Holberg (1684-1754) denne dansk-norske fællestid. Født og opvokset i Bergen og bosat gennem det meste af sit voksne liv i København som professor ved Københavns Universitet, blev han fællestidens væsentligste forfatter, på én gang munter kulturkritiker og loyal undersåt. Som historiker, digter, satiriker og moralfilosof var Holberg den mest betydningsfuld eksponent for oplysningstidens ideer i det dansk-norske rige.

I 2014 er det 200 år siden rigsfællesskabet mellem Danmark og Norge ophørte. Det er anledningen til at Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Universitetet i Bergen i fællesskab udsender Holbergs store og levende kulturhistoriske skildring af sit dansk-norske fædreland. Værket udkom første gang i 1729 med titlen Dannemarks og Norges Beskrivelse, og 20 år senere, i 1749, udsendte Holberg en ny, revideret udgave med titlen Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat.