Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Klavs Randsborg

Klavs Randsborg

Klavs Randsborg, professor, dr.phil. i arkæologi, Saxo-instituttet, Københavns Universitet. Leder af BDArch og GDArch-projekterne i Vestafrika siden 1998. Omfattende feltarbejder og studier især i Europa og Middelhavsområdet, neolitikum til middelalder: bebyggelse, arkitektur, gravskik og sociale forhold, kosmologi & naturvidenskab, faghistorie. Talrige videnskabelige monografier og artikler. Hovedredaktør af Acta Archaeologica.

Danskernes huse på Guldkysten 1659-1850