Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Per Hernæs

Per Hernæs

Per Hernæs, Dr.philos, professor i afrikansk historie ved Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet (NTNU) i Trondheim. Han tog sin doktorgrad i 1994 på en afhandling om den danske slavehandel og har senere publiceret flere artikler om de dansk-afrikanske relationer på Guldkysten (Ghana). Hovedforskningsfelt er historiske processer i det førkolonial Vestafrika, med specielt fokus på Ghana.

Danskernes huse på Guldkysten 1659-1850