Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Henrik Breuning-Madsen

Henrik Breuning-Madsen

Henrik Breuning-Madsen, professor dr. scient. Ansat ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Sektion for Geografi. Forsker især med jordbund i relation til pedologi, landskabsdannelse, landbrug/miljømæssige forhold og arkæologi. Vedrørende arkæologi har forskningen især koncentreret sig om jernkappedannelser i Bronzealdergravhøje og Jellinghøjenes jordbundsmæssige opbygning og bevaringsforholdene i højene, og dermed som historisk arkiv.

Danskernes huse på Guldkysten 1659-1850