Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Ægteskabets 15 glæder » Pressen skriver om Ægteskabets 15 glæder » Nordjyske Stiftstidende skrev

Nordjyske Stiftstidende skrev

Dengang fruentimmere bestemte

Forfatteren til denne prosasatire, der udkom i 1470, ved man meget lidt om, måske er der tale om en gejstlig, måske kan man hæfte et navn på, men spekulationerne er ørkesløse, anfører oversætteren, professor, dr.phil. Jens Rasmussen i efterordet.

Værket, der består af 15 afsnit, samt en prolog og en epilog, er rettet mod ægteskabet som institution og er vel sagtens affattet som en trøst til de lidende ægtemænd, der ganske frivilligt har påtaget sig ægteskabets åg, og som nu selvbedragerisk betragter deres lidelser som glæder. I forordet gør forfatteren en sammenligning med en fisk, der svømmer frit omkring, indtil den finder en ruse, hvori der er en tillokkende madding: " Og da denne fisk ser det, arbejder den kraftigt på at komme derind. Den kredser så længe rundt at den finder indgangen og smutter derind, idet den venter at leve der i idel glæde og nydelse, som den tror de andre gør.

Og da den er kommet derind, kan den ikke komme ud igen og ligger sorgfuld og bedrøvet inde i rusen, hvor den ventede at finde fryd og glæde. Det samme kan man sige om de mænd der lever i ægteskab." Og så bliver de katastrofer, der rammer ægtemanden, præsenteret i en række livlige scener. Hvis fruen ønsker en ny kjole og han ikke har råd, fylder hun ham om natten med så mange bebrejdelser, at han til sidst giver efter. I sin nye kjole forlader hun da huset for at lade sig beundre af naragtige lapse.

Under svangerskabet giver hun sig helt hen til sine luner. Inviterer manden forretningsforbindelser hjem, opfylder hun ikke sine værtindeforpligtelser, men lader tydeligt sit mismod skinne igennem over for gæsterne.

Den utro hustru formår at overbevise sin ægtemand så grundigt om sin uskyld, at han med anstand modtager galanen i sit hjem. Vender manden hjem fra krig, finder han sit hjem i en elendig tilstand, og børnene støtter deres mor i hendes bestræbelser på at få manden erklæret utilregnelig. En søn af ædel herkomst bliver gennem snilde manøvrer gift med en kvinde, der i forvejen er gravid. En anden ung mand bliver indfanget af en ældre kvinde og må finde sig i hendes jalousi, der bevirker, at han tidligt ældes. Endelig er der ægtemanden, der overrasker sin hustru med hendes elsker, men som af familien overbevises om, at han har drømt.

Bogen er et kulturbillede fra overgangen mellem middelalder og renæssance og danner en modpol til fremstillingen af livet ved hoffet.

Vi er i et andet miljø og oplever det konkrete hverdagsliv med den snævre, småborgerlige atmosfære.

Stoffet er vel og virkningsfuldt tilrettelagt og levendegjort ved forfatterens stærke og dristige penselstrøg, og Jens Rasmussens oversættelse, den tredje på dansk, og efterord er uklanderlige.

Jens Henneberg, Nordjyske Stiftstidende, 8. august 2013